Román z minulého století


Autor o knize:

Každý z nás dostal do vínku něco ze života svých rodičů, které zase ovlivnily osudy jejich předků. Málokdo je však schopen ve svém „rodokmenu“ dohlédnout dále než za jedno či dvě pokolení. O hledání toho, jak asi žily a jak byly svou dobou unášeny generace starší, vypráví tato kniha.

Jak z názvu knihy vyplývá, jádrem příběhu je vskutku „románový“ – velkoryse a dramaticky pojednaný – běh dějin 20. století. Nejprve první světová válka, následný rozpad staletých mocností a nové uspořádání Evropy i světa ve 20. a 30. letech, dále zásadní společenské, hospodářské a politické změny vedoucí ke druhé světové válce a nakonec desetiletí životů ve dvou rozdílných světech: v západním - demokratickém a ve východním - socialistickém. To vše knižní hrdiny posouvá jednou „vpřed“, podruhé „vzad“, jak zrovna atmosféra komu nahrává.

Příběhy reálných postav a jejich osudy plné kontrastů a zvratů sledují a rozplétají dvě nesourodé dvojice dnešních „mladých“. Nezůstává však u zašlého inkoustu v matrikách. Debaty „mladších“ nad střípky z poznámek, deníků a úředních záznamů dodávají osudům těch „starších“ osobní, místy až intimní rozměr. A je nasnadě, že se částečně „mladí“ se „staršími“ ztotožňují, jindy spíš rozcházejí. Což je ale přirozené, v románu i v životě.

Začtěte se a poznejte to „pestré i šedivé“ ze života několika českých sedláckých rodů, rodin učitelek a učitelů, lesníků, lékařů, vojáků a dalších profesí. A seznamte se tak i s generacemi jejich předků a potomků...


Vydalo: Nakladatelství JALNA. www.jalna.cz
Ilustrace: Ondřej Sedláček
Jazyková úprava: Zdeněk Švehla
Sazba: Jiří Sládeček
Tisk: Tiskárna Protisk, s.r.o.
1. vydání
Praha 2021
ISBN 978–80–88421-00-9

Knihu lze objednat třeba zde...Přečíst si můžete i jiné moje knihyneboneboneboneboSvé služby „umělecké“ i „tvrdě komerční“ poskytuji profesionálům i nadšeným amatérům.

© Dřej 2021